دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

خر درونم فعال شده

کانالمو حذف کردم ولی همچنان میل به حذف کردن دارم

ابن خر درونمونم فعال نشد نشد حالا رم کرده هرکار میکنم آروم نمیگیره:-/

Designed By Erfan Powered by Bayan