دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

💜

وقتایی که بابا اینجوری مهربون میشه

که هر لحظه دلم براش ضعف میره ، حس میکنم نزدیک مرگمه خدا میخواد دم آخری یه حالی بهم بده بعد عزرائیلو بفرسته😀😀💜


+برای عکسی که میخواستم بذارم شرمنده:))

این مریم اونقد گفت میخوام ببندم زود باش بیار که نفهمیدم چجوری حاضر شدم

نشد عکس بگیرم فردا میگم برام عکس بگیره بفرسته که بدقولی نکرده باشم:-)

Designed By Erfan Powered by Bayan